คอร์สของผู้สอนข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ

โชดก แสงรุ่ง

อาจารย์หลักสูตร

Rhinoceros (Product Design)

การศึกษา

ปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประสบการณ์

1. Automotive Designer บริษัท KSC

2. Senior Product Design & Development หน่วยงาน Office Furniture บริษัท Modern Form

2. อาจารย์ประจำสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ 3D – Designcenter

3D-Designcenter

เรา คือสถาบันสอนคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในงานออกแบบ เปิดสอนโปรแกรมเพื่อช่วยในการออกแบบในสาขาวิชาชีพต่างๆ เช่น Autocad , SketchUp & Layout , 3D Max , Revit Architecture , Revit MEP , Revit Structure , Lumion , Enscape , Rhinoceros , Matrix , Vray , Premiere Pro , After Effect , Photoshop , illustrator

หลักสูตรขายดี

ผู้เรียนนิยม

Our Facebook Page

top
© 3D-Designonline.com. All rights reserved.